Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Operasyonun Seyri

GREFTLERİN ALINMASI

Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturlmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekir. Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur. Ortalama saat başına 1000-1500 civarında kök alınması mümkündür. Bu durum  doku alıcı uzmanın tecrübesi kadar hastanın doku durumuna, kanama miktarına ve genel koşulların ideal olup olmamasına bağlıdır.

KANALLARIN AÇILMASI

Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Hastanın saçlarının kısaltılmadan yapılması gereken planlama esnasında nereye kaç tane kanal açılacağı da belirlenir. Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. Kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olması gereklidir. Kanalların açılması esnasında mevcut saç çıkış açısına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu açı, kullanılan özel gözlükler sayesinde o bölgede saç teli yoksa da uzman tarafından anlaşılabilir ve önceki saç durumuna sadık kalınarak belirlenir. Kanallar açılırken uzmanın konsantrasyonu çok önemlidir. Sadece uygun açıyla belli sayıda kanal açmanın yeterli olmadığı bu işlem esnasında doğal bir saç çizgisi oluşturulması, geçişlerin doğal bir şekilde olmasının sağlanması, sıklığın istenilen oran ve kıvamda olması gibi çok kritik olan bir çok hususa çok dikkat etmek gereklidir. Bu sebeple kanalların, estetik kaygısı olan, kendinden bir şeyler katarak bu işi yapabilecek olan bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Hastanın müzik dinleyebildiği, sırt üstü uzandığı için TV seyredebildiği bu işlem2500-3000 adet için ortalama bir saat sürmektedir.

GREFTLERİN EKİLMESİ

Operasyonun son aşaması olup lk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir.  Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konurlar. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur. Greftlerin tekli , ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez. Örneğin yapılan operasyonun doğal olması için çok önemli olan ön saç çizgine tekli greftlerin ekilmesi, arka taraflarda normalde ikili ve çoklu greftler daha fazla olduğu için buralara daha az sayıda kanal açarak daha çok ikili ve çoklu greftlerin ekilmesi gibi özel hususlar için bu işlem hayati önem taşımaktadır. Ayrıca hastanın kafasında şüphe bırakmamak için greftlerin ekilmeden önce hastaya gösterilmesi, nasıl sayılması gerektiği hakkında kısa bilgi verilmesi, greft dizininin fotoğrafının çekilmesi ve hastanın arşivine konulması gibi işlemlerin de yapılması gerekmektedir . ekim işlemi çoğunlukla iki bazen de üç uzman personel tarafından yapılır. Özellikle ön saç çizgisinde kanallar daha dar ve greftler tekli olduğu için daha dikkatli ekim yapılmalıdır. Ekibin uzman olması ve tek bir seferde grefti kanallara ekme si son derece önemlidir. Greftle oynanmaması, özel sıvının içinden alındıktan sonra hemen ekilmesi, kurumaması için işlemin hızlı yapılması son derece önemlidir. Greftin tutulacağı yer ve bu esnada elin alacağı açı gibi çok önemli olan ve ancak uzmanlık sınırlarına girdiği için fazla teferruata girmeyeceğim bir çok ayrıntının da ekim aşamasında hayati öneme haiz olduğunu belirtmeliyim.

Ekim işlemi de kök alımı gibi zaman alır. Ancak genellikle iki bazen de üç kişi tarafından yapıldığı için daha kısa zamanda sonuçlanır. Ekim esnasında çoğunlukla hasta rahatlamış olur. Ağrının olmadığı, hastanın yarı oturur pozisyonda tutulduğu ve TV seyredebildiği bu  dönem aynı zamanda operasyonun son aşaması olduğu için de hasta tarafından çok kolay atlatılır.

HASTANIN TABURCU EDİLMESİ

Yurtdışından gelip, otelde kalmak istemeyen hastalar hariç bütün hastalar operasyon sonrası taburcu edilir. Hastanede yatmalarına gerek yoktur. Dokunun alındığı bölüm özel bir sıvı slikon ile kapatılır. Herhangi bir sargıya gerek yoktur. Böylece dış bölge ile temasın kesilmesi estetik bir şekilde sağlanmış olur. Özel olarak tasarlanmış olan bir şapka ile hem ekim sahası hem de köklerin alındığı alım sahası eve gidene kadar gizlenmek üzere kapatılır.